2019 Genel Kurulu

TEAMDER KAMUOYU DUYURUSU    (10.02.2019 / Antalya)

TEAMDER GENEL KURULU:  “GELECEK İÇİN YENİDEN YAPILANMA VE YENİ PROJELER

Dr. Ali YILMAZ başkanlığında, kentlilik bilinci oluşturmak ve bu amaçla ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, araştırmalar yapmak amacıyla 11 Mart 2013 tarihinde Antalya merkezli olarak kurulmuş olan Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi Derneği (TEAMDER),son olağan genel kurulunu 10.02.2019 tarihinde Aska Lara Resort Otel’de gerçekleştirmiştir.

Toplumun her konuda tüm kesimlerini yansıtan geniş bir yelpazeden üyeleri bünyesinde barındıran bir sivil toplum kuruluşu olan TEAMDER günümüze kadar; kentlilik, dayanışma, paylaşma, bilgilenme, ortak toplumsal fayda ve ortak çözümler oluşturma, “farklı düşünerek birlikte üretme” misyon ve ilkesiyle hareket etmiştir. Bu bakış açısıyla, kuruluşundan bu yana; ekonomi, kültür, sanat, sağlık, turizm, tarih, uluslararası ilişkiler ve milli güvenlik gibi pek çok konuda toplumsal faydalar ve farkındalıklar sağlayacak organizasyonlar ve faaliyetlergerçekleştirmiştir.

“Sivil toplum yapılanmasının, toplumun kamu ve özel sektör yapılanmasının en önemli tamamlayıcısı olarak görüldüğü” bir anlayışa dayanan TEAMDER yapılanmasında; tüm üyelerinin de sırasıyla yönetiminçeşitli kademelerineaktif olarak katılıp sorumluluk üstlenmeleri gerektiği bir paylaşma yöntemi olarak benimsemiş, buna uygun zemin hazırlanmış ve kuruluşundan bu yana da devamlı olarak uygulanmıştır. Böylece toplumun farklı kesimlerini temsil eden bireylerle yönetimi paylaşma, ortak toplumsal faydalara ulaşmada ortak akılı üstün kılma ve en önemlisi “ben değil her koşulda biz olma” başarısı gösterilmiştir.

Gelinen noktada, son genel kurul kararları; bu anlayışın bir göstergesi ve doğrulayıcısı olmuştur. Çünkü belirtilen ilkelerden taviz verilmemiş ve paylaşabilme duygusunun varlığı ve güzelliği yaşanmıştır. Böylece son genel kurul, bir yandan TEAMDER’in de geleceği için öte yandan tüm diğer sivil toplum organizasyonları için iyi uygulama örneği olarak canlı bir umut olmuştur.

Nitekim bu anlayış ve ilkelerden hareketle, son genel kurulda, kurucu başkan olan Dr. Ali YILMAZ kendi isteği ile görevini daha genç arkadaşlara bırakarak, fikir babası olduğu TEAMDER’in aynı ilkelerle ve paylaşmaya dayalı bir anlayışla devam ettirilmesi gerektiğine olan inancını ifade etmiştir.

Yeni Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulları oluşturularak TEAMDER’in daha güçlü bir sinerji ile yoluna devam etmesi gerektiği, ülkenin ve Antalya’nın bu örnek yapılanmaya, iyi uygulama örneği olarak ihtiyacı bulunduğu ortak bir kanaat olarak önemle vurgulanmıştır. Yeni başkanlık görevini, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. İlhan GÖLBAŞIoybirliği kararı ile devralmıştır. Yine oybirliği kararı ile Dr. Ali YILMAZ, dernek Kurucu Onursal Başkanı olarak ilan edilmiştir.

TEAMDER yeni Yönetim Kurulu Üyeleri:

  1. Dr. İlhan Gölbaşı- Kalp Cerrahı 6. Buket Sarıcobanoğlu- Muhasebe müdürü
  2. Mustafa Satıcı-İşadamı                                Ramazan Özen- Eczacı
  3. Murat Canik- Turizmci                              Cemal Öner-Mimar
  4. Dr. Mustafa Gülmez- Öğretim üyesi 9. Solmaz Gülmez-Mühendis,  İşkadını
  5. Nazif EKEN- İşadamı

 

TEAMDER yeni Denetleme Kurulu Üyeleri:

1-Prof.Dr. Mehmet ALTUNKAYA- Hukukçu, öğretim üyesi 2- Murat DEMİRKOL- Mali müşavir.

 

Genel kurulda ayrıca TEAMDER Danışma Kurulu oluşturulması kararı alınmış ve üyeliklerine de SayınSalih ÇENE-Turizmci, Canan TUNGAR- Sivil toplumcu, AYÇOV Başkanı ile Türk- Çin İşadamları Derneği Genel Başkanı Kemal KOÇAK, oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kamuoyuna duyurulur.

TEAMDER