blankBaşkan

Prof. Dr. Cengiz SAYIN

(Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı)

csayin@akdeniz.edu.tr