Başkan – Prof. Dr. Cengiz SAYIN (Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı) – csayin@akdeniz.edu.tr