Değerli TEAMDER Ailesi, Sevgili Üyeler,

Hepimiz yaşadığımız kentten sorumluyuz. O halde ortak çıkarlarımız için bir araya gelmek ve örgütlü bir yapılanma içinde sorunları ele almak zorundayız.

Sivil toplum örgütleri, bireylerin haklarını etkili ve yasal yollardan savunabildikleri, siyasi aktörleri, doğru karar alma noktasında etkileyebildikleri, toplumla beraber kendilerini de geliştirebildikleri, konuşulanları hayata geçirme imkanına sahip olabildikleri alanlardır.

Ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin kurumsallaşamaması ve yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle, kent yararına proje üreterek sorunların çözümüne yeterince katkı koyamamaları TEAMDER olarak farklı bir yapılanma içinde örgütlenmemiz gereğini ortaya koymuştur.

TEAMDER’in, toplumsal ve ekonomik sorunlarla ilgili bilimsel araştırmalar yapan ve bu araştırmalardan çıkan sonuçları proje bazında ele alarak çözüme giden bir sivil toplum örgütü olarak algılanması daha doğru olacaktır.
Bu nedenle çeşitli konularda çalışma kurulları oluşturulmuştur. Çalışma kurulları ortaya koyduğu projeleriyle şehrimizin çözülebilir sorunlarına sürekli olarak katkı sunmaya çalışacaktır.

Henüz bir yaşını tamamlamayan derneğimizin gelişime ve değişime açık yaklaşımı nedeniyle ilgili çevrelerce mercek altına alınmaya başlaması güzel bir gelişmedir. Bu kadar taze bir oluşum için bu gelişmenin, hem çok sevindirici hem de zorlu ama değerli olduğunu düşünüyorum. Ancak yol arkadaşlarımın bilgi, birikim ve ön görüleri bu süreçteki en önemli kaynağımız olacaktır.

Antalya halkının kendini doğru ve tam olarak ifade etmesi, sorun halinde bekleyen konular için bilimsel bir yaklaşımla kalıcı çözümüler üretilmesi noktasında büyük bir istek ve heyecanla çalışıyoruz. Yeni bir sivil toplum örgütü olarak, Antalya için bizlerle işbirliği yapmak isteyen tüm kamu, kurum, kuruluşlarına ve diğer sivil toplum örgütlerine, ilgili kişilerle işbirliğine, açık olduğumuzu vurgulamak isterim. Çünkü biz, geniş kapsamlı ve yüksek nitelikli işler için her kesimden, her görüşten kişiyle çalışmanın daha doğru olduğuna inanıyoruz.

İşte bu nedenledir ki; “Farklı düşünelim ama birlikte üretelim.”

TEAMDER isminin nitelikli bir içerikle ve kurumsal bir kimlikle yol almasını önemsiyoruz.Bu nedenle titiz bir çalışma sonucu web sitemizi dinamik bir yapıda oluşturduk ve kullanılır hale getirdik. Çalışmalarımızla ilgili güncel bilgileri sitemizden her gün takip edebilirsiniz. Ayrıca sizlerden gelecek doküman, araştırma, makale, proje gibi web sitemizde yayınlanacak olan bilgileri ve gelişmeleri paylaşmak isteriz. Gerek sitenin yapısı, gerek içerik temini konusunda izlenimlerinizi, önerilerinizi iletmeniz, birlikte daha iyiye, daha hızlı şekilde ulaşmamız için bize yardımcı olacaktır.

Bizleri web sayfamız dışında Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimizden de takip edebilirsiniz.

Antalya’nın sadece turizmde değil, farklı alanlarda da öncülük yapması için tüm Antalya halkını ve sivil toplum örgütlerini işbirliğine davet ediyor, hepimiz için başarılı ve etkin bir çalışma dönemi diliyorum.

Sevgilerimle ve Saygılarımla

Prof.Dr. İlhan Gölbaşı
TEAMDER Yönetim Kurulu Başkanı