TEAMDER, kent kültürü ve kentlilik bilinci üzerine yapılan sohbetlerin bir ürünü olarak 11 Mart 2013 tarihinde 22 üye ile kurulmuştur.

Sanayici, bilim adamı, iş adamı gibi birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren; farklı eğitim ve bilgi düzeyindeki bu arkadaşlarımızla hem fikir olduğumuz konular TEAMDER’in hareket noktasını oluşturdu.
Bizler, Antalya’da kent kültürü ve kentlilik bilincinin yeterince oluşturulamadığını,
Akademik kesim ile kentin yeterince bütünleştirilemediğini,
Bu bağlamda, kentin sorunlarına bilimsel yaklaşımlı çözümler üretilmesi noktasında kente yeterince katkı koyulamadığını tespit ettik.
Ayrıca devlet ile özel sektör arasında tampon bölge oluşturan, sivil toplum örgütlerinin yukarıda değindiğimiz konuları yeterince çözümleyemediğini, birbirleriyle ve toplumla yaşadıkları koordinasyon eksikliğinden kaynaklı sorunlar nedeniyle kent yararına ortak bir tavır gösteremediklerini belirledik.
Bu tespitler,  bizi “Neler yapabiliriz?” noktasına taşıdı.
İlkemiz; “Farklı düşünelim, birlikte üretelim.”
Çünkü biz, çoğulcu değil, çoğunlukçu yönetim anlayışından yanayız.
Aynı düşüncede ve yapıdaki insanlarla farklı, geliştirici, seçenekli fikirlere ulaşamayacağımızın farkındayız.
Logomuzdaki renkli, birbirinden ayrı ama aynı bütüne ait parçalar bu ilkemizin görsel yansımasıdır.
Çalışma Yöntemimiz
Bilimsellik, bilimsellik, bilimsellik.
Çalışma kurulları tarafından tespit edilen sorunlar, üretilecek projelerle çözümlenecektir.
Her biri kendi alanında söz sahibi kişilerden oluşan bu kurullar öncelikle Antalya’nın sorunlarını ele alacak ve bilimsel yöntemlerle bu sorunların giderilmesine katkı verecekleridir.