TEAMDER GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

blank

Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Merkezi Derneği (TEAMDER)

Yönetim Kurulu Kararları

Konu: TEAMDER Olağan Genel Kurul Yapılması

Toplantı Tarihi: 17/12/2022

Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Merkezi Derneği Tüzüğü’nün hükmü gereğince Genel Kurul’un;
a) Aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına,
b) Toplantı çağrı kararının üyelere e-posta yolu ile duyurulmasına ve TEAMDER internet sitesinden ilanına,
c) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
d) 17.12.2022 Cumartesi günü saat 10.30 da ASSİM Doğu yaka mah.1219 sok no:9, b blok 2.kat 218 no’lu dernek binamızda yapılmasına,
e) Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 24.12.2022 Cumartesi günü saat 9.30′da, HİLTON OTEL’de yapılmasına,
f) Genel Kurul işlemlerinin, yürürlükteki “kanun, yönetmelik ve tüzük” hükümlerine uygun olarak sürdürülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

TEAMDER
GENEL KURUL GÜNDEMİ
1) Açılış ve Yoklama
2) TEAMDER Başkanı açılış konuşması
3) Divan Oluşumu
4) Yönetim “Faaliyet Raporu” okunması ve ibrazı
5) Denetim “Faaliyet Raporu” okunması ve ibrazı
6) Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulu seçimleri
7) Yeni Başkanın konuşması
8) Dilek ve Temenniler
9) Kapanış