TEAMDER GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

blank

Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Merkezi Derneği (TEAMDER)
Yönetim Kurulu Kararları

Konu: TEAMDER Olağanüstü Genel Kurul Yapılması

Toplantı Tarihi: 11/12/2019

Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Merkezi Derneği Tüzüğü’nün 9. maddesi hükmü gereğince Genel Kurul’un;

a) Aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına,

b) Toplantı çağrı kararının üyelere e-posta yolu ile duyurulmasına ve TEAMDER internet sitesinden ilanına,

c) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

d) 28.12.2019 Cumartesi günü saat 14.00′de, ASKA LARA OTEL KUNDU ’da yapılmasına,

e) Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın  11.01.2020 Cumartesi günü saat 13.00 de ASSİM Doğu yaka mah.1219 sok no:9, b blok 2.kat 218 no’lu dernek binamız da yapılmasına,

f) Genel Kurul işlemlerinin, yürürlükteki “kanun, yönetmelik ve tüzük” hükümlerine uygun olarak sürdürülmesine,  oy birliği ile karar verilmiştir.

TEAMDER

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Açılış ve Yoklama
2) TEAMDER Başkanı açılış konuşması
3) Divan Oluşumu
4) Yönetim “Faaliyet Raporu” okunması ve ibrazı
5) Denetim “Faaliyet Raporu” okunması ve ibrazı
6) Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulu seçimleri
7) Yeni Başkanın konuşması
8) Dilek ve Temenniler
9) Kapanış