Biz Kimiz ?

Merkezi Antalya olan TOPLUMSAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ (TEAM), ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, bu konuda araştırmalar, bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Sosyal, kültürel, sanatsal, ekonomik, toplumsal ve sportif alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren TEAMDER’in kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmalar yürüttüğü konular sırasıyla şöyledir:

1.Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2.Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3.Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, bülten ve yeni medya gibi yayınlar çıkarmak,

4.Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

5.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek ve iştirak sahibi olmak,

6.Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

7.Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

8.Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

9.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

10.Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

11.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

12.Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

13.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

14.Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

15.Şehirde uygulanan sosyal sorumluluk projelerine katkı vermek, onları takip etmek, seçilen en iyi projelere ödüller vermek,

16.Burslar ve ödüller vermek.

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Başkan Prof. Dr.İlhan GÖLBAŞI
Başkan Yrd. Prof.Dr.Cengiz SAYIN
Başkan Yrd. Prof.Dr.Mustafa GÜLMEZ
Başkan Yrd. Salih ÇENE
Genel Sekreter Melike Tamer KÖSE
Mali Sayman Hakan PÜRE
Üye Sadi KAN
Üye Celal VECEL
Üye Güldal SİĞİNÇ